Kvikguiden

Som ansat og øvrig bruger af Hvidovre Kommunes data har du pligt til at følge reglerne i kommunens informationssikkerhedshåndbog. Overtrædelse af reglerne kan få ansættelsesretlige konsekvenser.

Følger du kvikguiden her, overholder du de vigtigste regler, som gælder for alle ansatte. Du skal dog være opmærksom på, at kvikguiden kun indeholder udpluk af håndbogen. Derfor bør du fx som leder, it-medarbejder eller systemansvarlig orientere dig i den fulde version af informationssikkerhedshåndbogen.
Tilbage til forsiden

KVIKGUIDE – det vigtigste fra Informationssikkerhedshåndbogen

Det skal du vide

 • Dit brugernavn/loginnavn og adgangskode/password er personligt. Det betyder, at du under ingen omstændig¬heder må give det til andre. Det er dit ansvar, hvad dit brugernavn og adgangskode anvendes til.

 • Din brug af kommunens netværk, fx din brug af internettet og sociale medier bliver logget. Dvs. at it-afdelingen – hvis det er nødvendigt – vil kunne se, hvilke systemer og hjemmesider, du har besøgt.

 • Sørg for, at skærmen på din PC står på en sådan måde, at borgere og uvedkom¬mende ikke kan se dit skærmbillede. Når du forlader din PC, skal du enten slukke PC´en eller låse den med skærmlås.

 • Du må ikke søge på andre oplysninger i systemerne, end hvad der er nødvendigt for dit arbejde.

 • Når du printer, skal du være opmærksom på, at print, som indeholder personoplysninger og andre fortrolige oplysninger, altid skal printes ved brug af ”Sikker udskrift”. På den måde kan uvedkommende ikke se dine udskrifter. Har din printer ikke funktionen ”Sikker udskrift”, skal du straks fjerne dit print fra den printer, du bruger. Det gælder også, hvis du har eget kontor med egen printer. 

 • Dit private it-udstyr, fx pc, bærbare harddiske, USB-nøgler, MP3-afspillere, minidisks, cd- eller dvd-brændere må ikke bruges til kopiering eller opbevaring af personoplysninger og andre fortrolige oplysninger. 

 • Kommunens informationer om fx personer, adresser osv. må aldrig deles på sociale medier. 

 • Du må gerne bruge internettjenester, selvom de ikke er beskrevet i informationssikkerhedshåndbogen. Det er dog et krav, at det er internettjenester, der ikke går ud over informationssikkerheden. Er du i tvivl, skal du forhøre dig i it-afdelingen.

 • Det er ikke tilladt at hente programmer fra internettet, medmindre de skal bruges til at løse dine arbejdsopgaver.

 • Det er ikke tilladt at bruge kommunens netværk til tung og vedvarende trafik, som fx streaming af tv og film, medmindre det er fagligt relevant.

 • Du må gerne bruge internettet til fx at gå på din netbank eller digitale postkasse på borger.dk – men kun hvis reglerne om informationssikkerhed overholdes.

 • Du må kun bruge Microsoft Internet Explorer og Chrome til at gå på internettet - ikke Firefox. Du må ikke forsøge at omgå eller bryde sikringsforanstaltningerne for browseren.

 • Du må ikke installere eller tage udstyr i brug – fx en bærbar pc eller tablet - der giver trådløs adgang til kommunens netværk. Du må godt bruge trådløs mus og tastatur.

 • Du skal have login-adgangskode på din bærbare pc. Tager du bærbart udstyr med på rejse, skal det medbringes som håndbagage.

 • Du må ikke bruge den samme adgangskode på kommunens netværk og på andre tjenester, fx din netbank eller online-butikker. 

 • Har du mobile enheder, der har adgang til kommunens netværk, skal de sikres med antivirus, firewall og adgangskontrolsystemer. Dette sørger it-afdelingen for. Programmerne opdateres løbende. 

 • Du må kun opbevare fortrolige data på mobile enheder, hvis disse data beskyttes med et produkt, der er godkendt af it-afdelingen.

 • Hvis du har fjernadgang til kommunens netværk, fx hvis du arbejder hjemmefra, må du ikke behandle eller gemme data på lokale harddiske eller andre eksterne medier, fx din private pc.

 • Filer med personfølsomme oplysninger, som sendes ud af kommunens netværk, skal krypteres. Det gør du ved at bruge Doc2Mail og ”Send Digitalt” i Outlook.

 • E-mail, der indeholder personfølsomme oplysninger, skal slettes i Outlook efter 30 dage.Din leder skal

 • Sørge for, at du kender reglerne i informationssikkerhedshåndbogen.
 • Sørge for, at du kender din og rolle og dit ansvar i forhold til håndtering af kommunens data, personoplysninger og andre informationer.

Tilbage til forsiden