Informationssikkerhed er alles ansvar - også dit

Som ansat i Hvidovre Kommune har du PLIGT til at kende til kommunens informationssikkerheds-håndbog. Ledere har et SÆRLIGT ANSVAR for, at medarbejderne kender til retningslinjerne for informationssikkerhed.

Korrekt håndtering af informationer

Det er vigtigt, at vi passer godt på de informationer, vi har om borgere, virksomheder og andre ansatte, og det er væsentligt, at vi håndterer især personoplysninger korrekt og sikkert. Det er også derfor, at det kan have ansættelsesretlige konsekvenser, hvis ikke man overholder retningslinjerne om informationssikkerhed.

Sikkerhed både på nettet og på papir

Informationsikkerhed handler både om, hvordan vi bruger forskellige it-systemer, internettet og sociale medier, og hvordan vi håndterer it-udstyr som fx bærbar pc'er, tablets og mobiltelefoner - og vores informationer på papir.